De Politieagent 0 (0)

Al sinds een jaar of acht ben ik werkzaam bij de politie. Ik ben ingedeeld bij de groep verkeerscontroles en ik vind mijn werk erg leuk. Af en toe is het ook wel eens ambtelijke miereneukerij, want er bestaan veel te veel voorschriften en richtlijnen, waaraan we ons moeten houden en ze zijn allemaal opgelegd door het ministerie in Den Haag. Alsof dat nog niet genoeg is, meent onze groepscommandant er ook nog allerlei bepalingen aan toe te moeten voegen. Af en toe heb ik wel eens het gevoel een wandelend wetboek te zijn met alleen maar verplichtingen en zonder rechten.

Lees verder “De Politieagent 0 (0)